İşsizlik Parası

İşsizlik Parası

İşsizlik öncesi üçyıl içinde en az600 günboyunca ve son 120 günde çalışmış olan işçilerişsizlikparasındanyararlanabilir. Asgari günlük işsizlik parası, son 4aylıkortalamaya dayalı olarak günlük kazancın % 50'sidir. İşsizlik ödemesinin süresi çalışma süresine bağlıdır ve aşağıdaki esaslara göre ödenir:

i. 600gün çalışmaya karşılık 180 gün;

ii. 900gün çalışmaya karşılık 240 gün;

iii. 1.080gün çalışmaya karşılık 300gün.

İşsizlikparasınınazami miktarı,sigortalıişçininçalıştığı sektöre göre asgari ücretin % 80’nine eşittir.

(4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu;www.iskur.gov.tr/tr-tr/default.aspx; ISSAÜlke Profili)

loading...
Loading...