Kanunlar ve Cinsel Taciz

Uluslararası iş kanunları, iş yerinde cinsel taciz ile ilgili olarak ne diyor?

Daha önce de bahsedildiği gibi, cinsel taciz ile ilgili kanunlar ülkeden ülkeye ve hatta kültürden kültüre farklılık gösterir. Ancak bazı küresel iş gücü ve insan hakları örgütleri, konu ile ilgili bazı sözleşmeler ve politikalar geliştirmiştir.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO).

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) işçi grubu, iş yerinde cinsiyete dayalı şiddet ile ilgili olarak yeni bir ILO standardı (öneriler içeren sözleşme) belirlenmesini önermiştir. ILO, iş yerinde cinsel taciz ve şiddet ile ilgili bir sözleşmenin 2018 yılı gündemine dahil edildiğini açıklamıştır. Mevcut durumda, ILO, cinsel tacizi yalnızca iş yerinde ayrımcılık temelinde irdelemiştir.

Cinsiyet ayrımcılığı temelli ILO sözleşmesi, 1960 yılında yürürlüğe giren Ayrımcılık (İstihdam ve Çalışma) Sözleşmesi'dir (No. 111). Bu sözleşme, ayrımcılığı "bir iş ya da meslekte fırsat veya muamele eşitliğini ortadan kaldırabilecek ya da bu eşitliğe zarar verebilecek . . cinsiyet . . . temelli tüm ayrımlar, dışlamalar ve tercihler" olarak tanımlamaktadır.

Bu sözleşme, açık bir şekilde cinsel taciz iadesini kullanmasa da 2003 yılı genel gözleminde "cinsel tacizin bir tür cinsiyet ayrımcılığı olduğu ve bu tür olaylara sözleşme gerekliliklerine uygun şekilde yaklaşılması gerektiği" belirtilmiştir.

B. Birleşmiş Milletler (UN):

Kadınlara Karşı Şiddetin Önlenmesi Bildirgesindeki 48/104 sayılı Genel Kurur Kararında, kadınlara karşı yasaklanmış şiddet, iş yerinde, okulda ve diğer yerlerde cinsel tacizi de içeren şekilde tanımlanmaktadır ve bu kararda, cezai, adli veya diğer idari yaptırımların geliştirilmesi ve kadınlara karşı şiddetin önlenmesi için önleyici yaklaşımların benimsenmesi yönünde öneriler yer almaktadır.

C. Bölgesel - Afrika:

Afrika Bildirgesinin İnsan ve İnsan Hakları ile Afrika Kadın Hakları ile ilgili protokolü devlet kurumlarının aşağıdaki unsurlar için uygun tedbirleri almasını zorunlu tutmaktadır:

Kadınlara karşı her tür ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve eğitim alanında eşit fırsat ve erişim hakkı garantisi sunulması

Kadınların her tür kötü muameleden (cinsel taciz dahil) korunması

Kadınların işe alımı, terfi edilmesi ve işten çıkarılması konularında şeffaflığın sağlanması ve eğitim alanında ve iş yerinde cinsel taciz ile mücadele edilmesi ve bu tür eylemlerin cezalandırılması

D. Bölgesel - Avrupa:

Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi, cinsiyet temelli ayrımcılıktan arındırılmış şekilde yaşama hakkını özellikle vurgulamakta ve Madde 23 de devletlerin her alanda erkekler ve kadınlar arasında eşitliği sağlamasını zorunlu tutmaktadır. Bu ilke, cinsel taciz ile ilgili birkaç direktif ile de daha ayrıntılı olarak irdelenmiştir. Bu direktifler, üye devletlerin iş yerinde cinsel ayrımcılığın her biçimi ile mücadele edilmesi ve tacizin önlenmesi yönünde işverenleri desteklemeyi de içeren bazı ilkeleri ulusal kanunlara dahil etmesini de gerektirmektedir.

E. Farklı ülkelerdeki cinsel taciz kanunlarına dair ne gibi örnekler verilebilir?

Cinsel taciz kanunları, ülkeden ülkeye farklılık gösterir.

Farklı ülkelerde yürürlükte olan iş kanunlarını görmek için buraya tıklayın: Küresel İş Kanunu Haritası Bağlantısı

Ülkenizde yürürlükte olan kanunları görmek için buraya tıklayın: Cinsel Taciz ile ilgili ülkeye özgü İş Kanununa yönlendiren Bağlantı

Toplu İş Sözleşmeleri, iş yerinde cinsel taciz ile ilgili olarak ne diyor?

Örnekler

Toplu İş Sözleşmelerinin Cinsel Taciz konusundaki duruşlarını karşılaştırmak için buraya tıklayın: Toplu İş Sözleşmeleri Bağlantısı

loading...
Loading...