İş yerinde cinsel tacizin ekonomik maliyeti nedir?

Cinsel taciz, doğurduğu duygusal ve sosyal maliyetlere ek olarak iş yerinde maliyet açısından da olumsuz etki yaratabilir. İş yerinde taciz, devamsızlığı ve çalışan devir hızını artırarak iş performansını ve verimi düşürebilir.

A. Verim:

Cinsel taciz mağdurları, normal verim düzeyinde çalışamayabilir. Faillerin mağdurların şirket içinde ilerlemelerini engelleme konusunda başarılı olması halinde, belirli bir pozisyon için en iyi aday bu pozisyona geçemeyebileceğinden sonuçta kaybeden şirket olur. Buna ek olarak, cinsel taciz olayları ve bunların etkileri ile ilgilenmek, yöneticilerin zamanını alır ve diğer görevleri yerine getirmesini engeller.

B. Çalışan morali:

Bu durum, aynı zamanda çalışanlarda moral düşüşüne neden olur. Cinsel taciz tehdidi, hasmane çalışma ortamı veya cinsel taciz olaylarının neden olduğu çatışma ve stres dolu ortam çalışan moralini büyük oranda etkileyebilir.

C. Çalışan devir hızı:

Çalışan devir hızı bir sorun haline gelebilir. İşverenler, cinsel taciz veya hasmane çalışma ortamı nedeniyle yetenekli çalışanları (ki bunlar sadece mağdurlar değil aynı zamanda yaşadıkları deneyim nedeniyle şirketten ayrılan şahit veya gözlemciler de olabilir) kaybedebilir.

İşverenler aynı zamanda ücretsiz izin, sağlık yardımı, mağdurlar lehine maddi tazminat kararları ve avukat ücretleri nedeniyle oldukça yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalabilir.

Kadınlar neden bazı durumlarda iş yerinde cinsel tacizi bildirmekten kaçınır?

Bazı kadınların başlarına gelen cinsel taciz olayını bildirmemesinin birçok farklı nedeni olabilir. Bunlar işi kaybetme korkusunu, damgalanma korkusunu, iş yerindeki amirler ve/veya iş arkadaşlarından destek alamama korkusunu, tacizcinin şiddet veya kötü dil içeren şekilde misilleme yapma ihtimaline dair korkuyu ve duruma empati ile yaklaşmayan bir işverenin yürüteceği resmi soruşturma sürecine dair korkuyu içerebilir.

Bazı durumlardaysa kadınlar "durumu zaten herkesin bildiğini" ve bu konuda hiçbir şey yapılmadığını düşünerek olayı bildirmez. İş yeri politikası ve/veya onları koruyacak etkili iş kanunları mevcut olsa dahi bu kişiler sisteme güvenmez.

Aynı zamanda, ciddiye alınmama veya suçlanma korkusu da bu konuda etkili olabilir. Bazen, cinsel taciz, cinsel çekim ("erkekler hep böyle") şeklinde yorumlanarak "doğal" görülebilir.

Bazen, mağdur "kışkırtıcı" giysileri veya davranışları ("o da aranıyordu") nedeniyle suçlanabilir.

Bazen ise cinsel taciz kadınların geleneksel anlayışta erkeklerin üstlendiği görevleri üstlenmesi ("bu erkek işi, kadınların burada ne işi var?") gerekçesiyle haklı görülebilir.

Bu olayların tamamında, cinsel taciz bildirimi için teşvik düzeyi çok düşüktür.

loading...
Loading...