Aile Sorumlulukları

Babalık İzni

2015 Yılı 6645 sayılı Torba Yasa çerçevesinde, yeni ücretli izin tipleri getirilmiştir. Eşi çocuk dünyaya getiren bir çalışan, beş gün ücretli izin hakkına sahiptir. Ayrıca çocuk evlat edinen çalışanların bir çocuk evlat edinmesi halinde üç gün ücretli izin kullanma seçeneği de vardır. Devlet Memurları Kanunu (No.657), çelişkili bir biçimde, eşi çocuk doğuran erkek devlet memurlarına, 10 günlük ücretli izin hakkı tanımaktadır.  

kaynak: 4857 Sayılı İş Kanununun Ek 2. Maddesi (6645 sayılı Kanun uyarınca kapsama alınmıştır.).

Ebeveyn İzni

Ebeveyn izni2003 yılıİş Kanunu kapsamında sağlanır. İsteği halinde kadın işçiye, on altı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde on sekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

Çocuğu %70 özürlü olan ebeveynler ya da kronik bir rahatsızlığı olduğu tıbbi bir raporla kanıtlanan çocukların çalışan ebeveynleri, çocuğun tedavisine katılabilmek üzere, yılda 10 güne kadar ücretli izin kullanabilmektedir. Ancak bu izin ebeveynlerden sadece biri tarafından ve kesintiye uğratılmama koşulu ile kullanılabilmektedir.

 (2003 Yılı iş Kanununun 74. Maddesi; 4857 Sayılı iş Kanununun Ek 2. Maddesi (6645 sayılı Kanun uyarınca kapsama alınmıştır.)

Küçük Çocukları ve Diğer Aile Sorumlulukları Olan İşçiler için Esnek Çalışma Seçeneği

Yeni doğum yapmış kadın işçi günde 7,5 saatten fazla çalışmak zorundabırakılamaz. Benzer şekilde, buişçiler(doğumdan sonraaltıay boyunca) fazla mesai vegece işleriiçin istihdamedilemez. Bu dönem, bir doktor raporuylauzatılabilir.

(Md. 63 & 88 İş Kanunu 2003)

İstihdam koşullarına ilişkin düzenlemeler

  • 4857 sayılı İş Kanunu, 2003 / Labour Law No. 4857, 2003
loading...
Loading...