Cinsel taciz? Rolümüz nedir?

İşverenler iş yerinde cinsel tacizin önlenmesi için ne tür tedbirler alabilir?

Her işveren (işletmesinin boyutundan bağımsız olarak) cinsel tacizden arındırılmış bir iş yeri ortamı sunmalıdır. Bazı ülkelerde, bu yasal bir gereklilik olabilir ancak tüm durumlarda ticari açıdan mantıklı bir hareket olacaktır. Bir iş yerinde cinsel tacize izin verilmesi durumunda, çalışan morali, düşük verim ve davalar nedeniyle ödenecek olan bedel oldukça yüksek olacaktır. İlaveten, bazı ülkelerde, cinsel taciz olayının yaşanması ve işverenin iş yerinde cinsel tacizi önlemek için makul adımların tümünü atmadığının belirlenmesi durumunda işveren bu olaydan sorumlu tutulabilir.

İş yerinde cinsel taciz riskini azaltmak için atılabilecek adımlar mevcuttur. Önerilen adımlardan bazıları aşağıda verilmiştir:

A. Anlaşılır bir cinsel taciz politikasının benimsenmesi:

Cinsel taciz konulu şirket politikası, çalışan el kitabı olarak sunulmalıdır. Politika, ülke kanunlarına veya küresel kılavuz ilkelere dayalı olabilir. Politika aşağıdaki gereklilikleri karşılamalıdır:

Cinsel tacizin tanımlanması - Hiçbir koşul altında cinsel tacize tolerans gösterilmeyeceğinin ifade edilmesi - Bu kurala uygun hareket etmeyenlerin cezalandırılacağı veya kovulacağının ifade edilmesi - Cinsel taciz şikayetlerinin bildirilmesi için net bir prosedürün tanımlanması - Tüm şikayetlerin eksiksiz bir şekilde araştırılacağının bildirilmesi - Cinsel taciz şikayetinde bulunan kişilere karşı misilleme yapılması durumunda hiçbir şekilde tolerans gösterilmeyeceğinin bildirilmesi. Sadece bir cinsel taciz politikasının geliştirilmesinin yeterli olmadığını unutmayın, aynı zamanda bu politikanın, iletişim, eğitim ve yaptırım yoluyla da uygulanması gerekmektedir. Örnek bir cinsel taciz politikası içi bu bölümün altına bakabilirsiniz.

B. İş yerinde atılabilecek pratik adımlar:

 • Çalışanların eğitilmesi: Çalışanlar için düzenli eğitim oturumlarının düzenlenmesi. Bu oturumlar, çalışanlara cinsel tacizin ne olduğunu açıklamalı, çalışanların cinsel tacizden arındırılmış bir iş yerinde çalışma hakkının bulunduğunu açıklamalı, şikayet prosedürünü özetlemeli ve çalışanları bu prosedürü kullanma yönünde teşvik etmelidir.
 • Amir ve yöneticilerin eğitilmesi: Amir ve yöneticiler için çalışan oturumlarından ayrı, düzenli eğitim oturumlarının düzenlenmesi. Oturumlar, yönetici ve amirleri cinsel taciz konusunda eğitmeli ve şikayetler ile başa çıkma süreci ile ilgili olarak bilgilendirmelidir.
 • İş yerinin takip edilmesi: İşverenler (ve amirler ile yöneticiler) düzenli aralıklarla çalışanların yanında bulunmalıdır. Bu konumlardaki kişiler, çalışanlarla, çalışma ortamı hakkında konuşmalıdır. Bu kişiler ayrıca rahatsız edici posterler ve diğer materyallerin bulunup bulunmadığı konusunda dikkatli olmalıdır. İletişim hatları açık tutulmalıdır.
 • Tüm şikayetlerin ciddi bir şekilde ele alınması: Herhangi bir kişinin cinsel tacizden şikayet etmesi durumunda, şikayetin incelenmesi için anında eyleme geçilmelidir. Şikayet konusu hususun gerçekten yaşandığının belirlenmesi durumunda, bu duruma hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilmelidir.

Çalışanlar/işçiler cinsel tacizin önlenmesi için ne yapabilir?

Çalışanlar/işçiler aşağıdakileri yapabilir:

 • İş yerlerinin cinsel taciz politikasının bulunması konusunda ısrarcı olma
 • Şirketlerinin cinsel taciz konusundaki politikasını bildiklerinden emin olma
 • İş arkadaşları, yöneticileri ve amirlerinin politikayı bildiğinden ve anladığından emin olma
 • Gerekli olduğunda, politikanın açıklanacağı ve iş arkadaşları arasında tartışılacağı oturumlar düzenleme
 • Cinsel taciz için bildirim prosedürlerinin uygun şekilde belirlendiğinden emin olma
 • Cinsel taciz olaylarını bildirme.

Cinsel tacize uğrarsam ne yapabilirim?

Bazen, cinsel taciz olayları kafa karıştırıcı veya korkutucu olabilir. Tacizi durdurmak ya da bildirmek için hangi adımları atacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. İş güvenliğiniz ya da iş arkadaşlarınızın hakkınızda söyleyebilecekleri konusunda endişeleriniz olabilir. Bunlar bu gibi durumlarda sıklıkla verilen tepkilerdir. İster belirli bir süre boyunca sürekli olarak tacize uğramış olun, ister cinsel tacizin kısa ve şaşırtıcı bir biçimi ile karşılaşmış olun, sonuç eşit derecede rahatsız edici olacaktır. En önemlisi de bu tür olayların YAŞANMADIĞI bir ortamda çalışma hakkına sahipsiniz.

Bazı kılavuz ilkeler:

Fail, eyleminin uygunsuz veya hoş karşılanmayacak bir hareket olduğunu bilincinde değilse, yüksek sesle bu davranışın sizi rahatsız etme nedenini açıklayabilirsiniz. Bunu diğer adımları atmadan önce bir uyarı biçiminde yapabilirsiniz. Bir iş arkadaşınız veya amirinizden faille konuşurken sizinle birlikte oturmasını ve hatta bu kişinin sizin adınıza faille konuşmasını isteyebilirsiniz. Seçim size kalmıştır. Böyle bir durumda, failin rahatsız edici davranışa devam etmek için herhangi bir bahanesi kalmayacaktır.

Cinsel taciz yaşanmışsa ve iş yerinizin bir cinsel taciz politikası bulunuyorsa, bu olayı bildirmek ve/veya bu olay ile ilgilenmek için atılması gereken adımları içeren kılavuz ilkeleri izlediğinizden emin olun. Bu süreçte sizi desteklemesi için doğru kişileri seçtiğinizden emin olun.

Mümkün olduğunca fazla ayrıntı (saat, yer, vs.) ve gerekli olduğunda şahitleri veya delilleri (uygunsuz resimler, vs.) topladığınızdan emin olun.

Şirketinizde cinsel taciz bildirimi için belirlenmiş herhangi bir prosedür bulunmuyorsa, şikayetinizi doğrudan bağlı çalıştığınız amire iletmelisiniz. Taciz fiilini gerçekleştiren kişinin amiriniz olması durumunda, şikayetinizi amirinizi bağlı çalıştığı kişiye iletin. Şirket yönetiminin bu taciz konusunda bilgilendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Güvenli çalışma ortamı sağlamak, işverenin sorumluluğudur. Size karşı misilleme yapılırsa ya da taciz devam ederse, yeniden bildirimde bulunun.

İş yerinizde olay ile tatmin edici bir şekilde ilgilenilmemesi halinde olayı iş yeri dışında bir ortama taşıyarak faile karşı bir cezai kovuşturma süreci başlatabilir ya da resmi şikayette bulunabilirsiniz.

Aynı husus, kendi işinizde çalışmanız ve müşteri ya da müvekkil konumundaki biri tarafından taciz edilmeniz durumunda da geçerlidir. Faile karşı bir cezai kovuşturma süreci başlatabilir ya da resmi şikayette bulunabilirsiniz.

Bir sendikaya üyeyseniz, sendikadan da destek alabilirsiniz.

Cinsel taciz nedeniyle uğradığınız hasar nedeniyle dava açmanıza olanak tanıyan kanunlara sahip bir ülkedeyseniz, bu süreci izleyebilirsiniz. Fiziksel hasara uğramanız gerekmez. Cinsel taciz davalarında, temel olarak mağdurun manevi hasarı gösterilir.

Cinsel taciz davanızın lehinize sonuçlanması durumunda, size sunulacak çözüm yolları aşağıdakileri içerebilir:

 • İşinizi kaybettiyseniz, işe geri alınma
 • Maddi kayba uğradıysanız ya da bir terfi fırsatından faydalanmanız önlendiyse geriye dönük ödeme
 • Kaybedilen yan haklar
 • Manevi zarar tazminatı
 • İşvereninizin tacizi durdurma yönünde politikalar geliştirmesi gerekliliği
 • Avukat ücretleri ve mahkeme masrafları.

Aile bireyleri, arkadaşlar ve diğer kişiler yardımcı olmak için neler yapabilir?

Bazen, arkadaşlara, ve hatta aile bireylerine ve sevdiğimiz kişilere iş yerinde yaşanan taciz olayını bildirmek zordur. Bazı durumlarda damga yeme korkusu ("aranıyor" olduğunun düşünülmesi) baskın gelirken, diğer durumlarda mağdur kişiler kendilerini duygusal ve fiziksel olarak tahrip edilmiş hissedebilirler (iş yerinde cinsel tacizin bir parçası olarak çok fazla tecavüz vakası bildirilmiştir).

Ancak, kişinin yaşadığı deneyim hakkında konuşabileceği, gerekli bilgileri alabileceği ve uygulama konusunda destek görebileceği bir yer olduğunu bilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bazı kadın merkezleri ve tecavüz destek kuruluşları bu tür hizmetler sunmaktadır. Danışmanlık ve terapi de oldukça fayda sağlamaktadır.

Kendinizi olayı aile ve arkadaşlarınızla paylaşabilecek gibi hissediyorsanız, onlara duygularınızı ve yaptıklarınızı anlatın. Her şeyi içinize atmayın.

Cinsel tacizin neden olduğu etkilerden kurtulmak uzun sürebilir. Kendinize karşı sabırlı olun, ihtiyacınız varsa kılavuzluk ve yardım isteyin.

Tanıdığınız herhangi bir kişi cinsel tacize maruz kalmışsa, elinizden geldiğince destekleyici bir tutum benimsemeye çalışın. Onu dinleyin. Ne gibi seçenekleri olduğunu öğrenin. Bu kişinin korunma hakkı olan bir ortamda hiç hoş olmayan, rahatsız edici ve tehlike potansiyeli barındıran bir deneyim yaşadığının farkında olarak hareket edin. Onun yanında olduğunuzu bilmesini sağlayın.

Hazırlıklı olun

Elbette ki bir kişinin cinsel taciz olayının ne zaman veya nerede yaşanabileceğini bilmesi imkansızdır; her durum birbirinden farklıdır. Tek yapabileceğiniz dikkatli olmak ve önlem almaktır. Ancak cinsel tacizden kaçınmanın kesin bir yolu da yoktur, sadece dikkatli olabilirsiniz. Kendinizi başka birinin size baskı uyguladığı bir durumda bulursanız, bunun sizin hatanız olmadığını unutmayın. Bu ipuçları, bu olayı güvenli bir şekilde atlatmanıza yardımcı olabilir.

İpuçları: İş yerinde

İlk taciz imasında sert tutumunuzu koruyun ancak tacizci ile yüzleşin.

"_____.gibi davranışların beni rahatsız ediyor. " Dolaysız kısa cümleler ve pratik örnekler bu konuda çok etkili olacaktır.

Bir kişinin davranışlarından şüphe ediyorsanız, olaylara dair ayrıntılı bir günlük tutun. Kendinizi rahatsız hissediyorsanız, ortada yanlış bir durum vardır. Davranış devam ederse, durumu bildirin.

Bir iş arkadaşınızın/işvereninizin/müşterinizin, vs. uygunsuz davranışlarından hoşlanmıyorsanız ya da bu yönde bir şüpheniz varsa, bu kişi ile aynı odada yalnız kalmamaya çalışın. Böyle bir durumda kalırsanız bir veya iki iş arkadaşınızı da yanınızda tutun.

Herhangi bir durumda kendinizi rahat hissetmezseniz, bahane uydurarak ortamdan ayrılın. Alternatif olarak, destekleyici bir tutuma sahip olan bir iş arkadaşınızı da bu duruma dahil edebilirsiniz.

Tehlike potansiyeli olan bir durumda kendinizi tehdit altında hissederseniz, bağırmaktan ya da yardım istemekten çekinmeyin; bu hareket durumu büyük oranda değiştirebilir.

İpuçları: Seyahat

Bir müşteriyle görüşecekseniz ya da iş amaçlı olarak seyahat edecekseniz, arkadaşlarınız veya aile bireylerinizi nereye, nasıl gittiğiniz ve nerede kalacağınız konusunda bilgilendirin. Seyahat bilgilerinizi bu kişilerle paylaşın.

İrtibat bilgilerinizin ailenizde olduğundan emin olun ve cep telefonunuz ya da diğer iletişim araçlarınızın erişilebilir olduğundan ve cihazlarınızın şarjının tam olduğundan emin olun.

Güvenilir ve hızlı bir şekilde mesaj gönderebildiğinizden emin olun.

Gideceğiniz yer konusunda aşinalık kazanın (önceden çevrimiçi bir araştırma yapın, vb.).

Bulunduğunuz yerden kolaylıkla ayrılabileceğinizden ve bir ulaşım aracının kolay erişebilir olduğundan emin olun.

Yaşadığınız şehrin veya ülkenin uzağındaysanız, kaldığınız yerde ihtiyaç duyabileceğiniz acil durum numaraları (yakındaki karakolun numarası) konusunda bilgi edinin.

loading...
Loading...