Maluliyet / İş Kazası Tazminatı

Maluliyet / İş Kazası Tazminatı

İş kazalarıdört kategoriyeayrılır: (i) sürekli kalıcı iş göremezlik (ii) sürekli kısmi iş göremezlik (iii) geçici iş göremezlik ve (iv) işçininölümüne yol açanölümcülyaralanma.İş kazası tazminatı hakkından faydalanabilmek için minimum süreyoktur.Sürekli kalıcı iş göremezlik/ maluliyetdurumunda,sigortalı işçinin yıllık kazancına dayalı emeklilik ödenir. Malulen emeklilik normal emeklilik olarak, ücretin % 70 oranında, hesap edilir. Yaralı işçinin sürekli bakımaihtiyacı varsa,aylığın % 100 u ödenir. Sürekli kısmi iş göremezlik durumunda, en az% 10 değerlendirilenengellikderecesi için, tam emeklilik değerlendirilen dereceye kadar bir yüzdesi ödenir. Geçici sakatlık durumunda, işçiler iş göremezliğin ilk gününden itibaren,günlük kazancın geçici maluliyet tazminatını % 50 (bakmakla yükümlüolduğunda % 67) alınır. İşçi hastanede yatmaya mecbur ise,günlük kazancın % 33 u (bakmakla yükümlü olduğunda % 50) geçici maluliyet tazminatı olarak ödenir. (5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Md. 18, 2006). Ölümcül yaralanma durumunda, dul ve yetim aylıkları (eşlere, 18 yaşından küçük çocuklara/ 25 yaşını doldurmayanüniversite öğrencilerine, yaş sınırı olmayan evlenmemiş, dul veya boşanmış kızlara, bakıma ihtiyacı olan anne-babalara) ödenir. Maksimum ölüm aylığı,ölen işçinin ortalama kazancının % 70'dir. Bakmakla yükümlü olmadığında, dul eşi aylığın % 50 ini veya % 67 sini alır. Her bağımlı çocuk buölüm aylığı (tam yetim durumunda % 50) % 25'ini alır. Eğer, eş ve çocuklara verilen ölüm aylığı sigortalı işçinin yıllık kazancının % 70'inden az ise, bu fark bağımlı ebeveynlere (anne ve baba ya) ödenir. Ancak, eş ve çocuklara verilen ölüm aylığı sigortalı işçinin yıllık kazancının % 70'inden fazla ise, bağımlı ebeveynlere hiçbir aylık ödenmez. Ayrıca, ölen işçinin ailesine bir defaya mahsus olarak cenaze yardımı ödenir.

(5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Md. 6, 18-20, 2006)

loading...
Loading...