Cinsel taciz politikası nedir?

Cinsel taciz politikası, iş yerinde cinsel tacizin önlenmesi ve yönetilmesine odaklanan bir politikadır. Cinsel taciz politikasının geliştirilmesi ve uygulanması işverenin sorumluluğundadır. Bu politika, genel bir çalışan el kitabına eklenebilir. Aynı zamanda, çalışanlar ve sendikalar ile birlikte de hazırlanabilir. Bazı işverenler, cinsel taciz ile ilgili bilgileri diğer yasa dışı tacizleri (ırk, engellilik durumu, cinsel yönelim veya yaş) de içeren genel bir iş yeri taciz politikasına dahil eder. Bazı işverenler de özellikle cinsel tacizin iş yerinde sık görülen bir problem olduğu durumlarda, ayrı bir cinsel taciz politikasına ihtiyaç duyar. Her iki seçeneğe de başvurulabilir.

İş yerinizde bir cinsel taciz politikası yoksa, bu konuda bir talepte bulunmalısınız. Bu konuda bağlı olduğunuz sendikanın ya da İK departmanının desteğini alabilirsiniz. İş yerinde şiddet konusunda endişeler mevcutsa, iş yerinde şiddet politikasına danışılmalıdır

Politika, gerekli durumlarda toplulukta konuşulan diğer ilgili dillere çevrilmeli; farklı kültür ve dil geçmişine sahip çalışanların da erişimine sunulmalıdır. Politika, etkin şekilde işlediğinden ve güncel olduğundan emin olmak üzere periyodik olarak gözden geçirilmelidir.

Bir cinsel taciz politikası aşağıdakileri içermelidir:

  • Cinsel taciz tanımı
  • Cinsel taciz örnekleri
  • Cinsel tacizin ne olmadığı
  • Cinsel tacizin yaşanabileceği durumlar
  • Cinsel tacizin doğuracağı sonuçlar
  • Bildirim ve takip süreci
  • Yönetim ve personelin sorumlulukları
  • Kişilerin yardım alabileceği
  • Tolerans gösterilmeyeceğine dair bir mesaj
  • Kuruluşun cinsel taciz ile ilgili hedeflerinin özeti

Cinsel taciz politikası örneği nasıl olur?

Aşağıda, iş yerine özgü olarak uyarlanabilecek oldukça basit bir cinsel taciz politikası gösterilmektedir.

___ (şirketin adını girin) şirketi yönetimi, tüm bireylerin saygı ve haysiyet çerçevesinde muamele gördüğü bir çalışma ortamı sunma konusunda kararlıdır. (İşletme, iş yerinde cinsel taciz ile ilgili hedeflerini buraya ekleyebilir).

Faili her kim olursa olsun iş yerinde tacize müsamaha gösterilmeyecektir (İşletme burada cinsel taciz kaynaklarını listeleyebilir). İş yerindeki herkes cinsel tacizin önlenmesine odaklanmalıdır. Yöneticiler, amirler ve işçilerin bu politikaya uyması beklenmektedir ve işveren ihlaller konusunda bu kişileri sorumlu tutacaktır (Politika iş yerindeki başka kişiler için de geçerli olduğunda, bu kişiler de listelenebilir).

İş yerinde taciz, hoş karşılanmayan veya istenmeyen cinsel girişimler, cinsel talepler veya hasmane ya da rahatsız edici bir ortam oluşturacak cinsel içerikli diğer sözlü ya da fiziksel temasları içerir. (İşletme burada kabul edilemez davranışlara dair örnekleri listeleyebilir).

Bu politika, iş yerindeki yönetim işlevlerinin makul şekilde yürütülmesini sınırlandırmayı ya da engellemeyi amaçlamamaktadır (İşletme burada çalışma işlevlerinin genellikle cinsel taciz olarak görülmeyeceğine dair örnekler verebilir).

İşçiler, her tür cinsel taciz olayını bildirmeleri yönünde desteklenmektedir (İşletme buraya olayların bildirilme sürecine dair daha fazla bilgi verebilir ve bu bildirimlerin olumsuz sonuçlar doğurmayacağını vurgulayabilir).

Yönetim, cinsel taciz ile ilgili tüm endişeleri, şikayetleri veya olayları araştıracak ve bu konularla adil bir şekilde ve hızlı bir şekilde ilgilenecek, bu süreçte de işçinin gizliliğini mümkün olan en iyi düzeyde koruyacaktır (İş yeri taciz olaylarını araştırma ve/veya bu olaylar ile ilgilenme süreci hakkında daha fazla bilgi sunabilir).

İşçi, aynı zamanda mevcut tüm yasal yollara başvurma hakkını saklı tutmaktadır.

İmza: ___ İşveren/CEO Tarih:______

loading...
Loading...