Türkiye'de Asgari Ücret– Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye'de asgari ücretlerle ilgili ayrı bir mevzuat var mı?

Asgari Ücret Yönetmeliği (en son 2014 yılında değiştirilmiştir). Yönetmeliğin amacı asgari ücret belirlenirken uygulanacak maddeleri ve Asgari Ücret Belirleme Komisyonu çalışmaları ve toplantılarını açıklamaktır. İşbu yönetmeliğin hükümleri 4857 sayılı İş Kanununun kapsamı dışında kalan işçiler de dâhil olmak üzere her çeşit iş sözleşmeli işçi istihdam eden tüm sektörleri kapsar. 4857 sayılı İş Kanununun 39. maddesine dayanır.

Kanuna göre belirlenmiş bir veya daha fazla asgari ücret var mıdır?

Müstahdemlerin asgari ücreti kanuna göre farklı bir şekilde hesaplanır. Müstahdemler Gelir vergisinden (193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince) ve Damga Vergisinden (488 sayılı Damga Vergisi Kanununun ikinci tablosunun dördüncü kısmında yer alan 34. fıkrası gereğince) muaftır.

Asgari ücretler hangi seviyede belirlenir?

Kanunun asgari ücretlerle ilgili hükümleri nereden geldiklerine bakılmaksızın tüm çalışanlar için geçerlidir. Asgari ücret ayrıca bölgeye göre de belirlenir. Mevzuat, 16 yaşın altındaki işçiler için daha düşük asgari ücretler belirtmektedir.

Asgari ücret hangi temelde hesaplanır?

Asgari ücret oranları günlük temelde hesaplanır.

Haftalık/aylık asgari ücret durumunda bunlar sabit bir saate göre midir?

Maaş oranları günlük temelde hesaplanmasına rağmen asgari ücret, günde 7.5 saate denk gelen haftada 45 saate göredir. Burada, bir iş haftası 6 gün olarak tanımlanır. Yine de, hem işveren hem de çalışanlar tarafından kabul edildiği takdirde bu sayı 66 olabilir (11 saat/günü geçmeyecek şekilde).

Devlet makamları, işveren ve/veya işçi sendikası asgari ücretin belirlenmesine katılır mı?

Asgari Ücret Belirleme Kurulu ülkenin asgari ücret oranlarını belirler. Bu Kurul, on beş üyeden oluşur: eşit sayıda devlet temsilcileri, işçilerin çoğunluğunu temsil eden işçi örgütleri ve işverenlerin çoğunluğunu temsil eden işveren örgütleri. Asgari nisap 10 üyedir. Kararlar üyelerinin oy çoğunluğu altında alınır ve beraberlik durumunda Kurul başkanının oyu belirleyici olur.

Asgari ücretlerin artışları (düzenlemeleri) nasıl kararlaştırılır?

Asgari ücret düzenlemeleri de Asgari Ücret Belirleme Kurulu tarafından kararlaştırılır. Kurul, yaşam koşulları, ülkenin sosyal ve ekonomik durumu, geçim endeksi (varsa) ve toplantı süresi boyunca fiilen ödenen maaşları hesaba katmak durumundadır.

Türkiye'de asgari ücret bileşenleri hangileridir?

Net asgari ücret bileşenleri şunlardır: Brüt Asgari Ücret, Sosyal Güvenlik Kurumu primi, İşsizlik Sigortası Fonu, Damga Vergisi, Asgari Geçim İndirimi ve Gelir Vergisi.

Asgari ücretin sabit bileşeni ne kadar sıklıkla güncellenir?

Brüt asgari ücret iki yılda bir kez güncellenir ve işsizlik sigortası fonunun güncellenmesine ilişkin belirli bir aralık yoktur. Diğer bileşenler yıllık olarak güncellenir.

Asgari ücret artışlarının bağlı olduğu ölçüt ya da ölçütler nelerdir?

Asgari ücret artışları İşçilerin ve ailelerinin ihtiyaçları, Geçim gideri, Ülkenin maaş ve gelir seviyesi, Enflasyon oranı ve çalışanların sosyal/ekonomik koşullarına bağlıdır.

Ulusal yoksulluk sınırı nedir? (Ulusal para biriminde)

Asgari Ücret, Geçinmeye Yetecek Ücret ve Fiilen Ödenen Ücretler bağlamında Uulusal Yoksulluk Sınırını öğrenmek için buraya tıklayın. Ulusal Yoksulluk Sınırını görmek için para birimini (Euro ya da söz konusu ulusal para birimi) seçin.

Asgari ücretlerin uygunluğu nasıl düzenlenir?

İş Kanununun ve çalışma koşullarını yöneten diğer iş mevzuatlarının tüm hükümlerine uyulmasını sağlamak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin görevidir. Bu yetkililer, teftiş yapmak ve kayıtları incelemek amacıyla dilediği zaman işyerlerine girebilir.

Uygunluk eksik olduğu durumlarda hangi yasal yaptırımlar uygulanabilir?

Asgari Ücret Belirleme Kurulu tarafından belirlenen asgari ücreti kasıtlı olarak ödemeyen veya eksik ödeyen işveren veya işçi temsilcilerine söz konusu işçi için 153 Türk Lirası ceza kesilir.

Sık sık yaptırımlar uygulanıyor mu?

Uygulanan yaptırımlar hakkında resmi belgeler yoktur. Kanun, usuller hakkında açık olmasına rağmen çoğu asgari ücretli işçi asgari ücretten daha az kazanmakta veya kurulun belirlediğinden daha fazla saat çalışmaktadır. Bir işçiye asgari ücret standartlarına uymadığı için yaptırım uygulandığı durumlar son derece nadirdir.

İşveren ve/veya işçi sendikası temsilcileri uygunluk usullerine katılır mı?

Uygunluk usulleri sadece Çalışma Bakanlığı tarafından kararlaştırılıp denetlenir. İşveren ve/veya işçi sendikası temsilcileri katılmaz.

Asgari ücretten daha az kazandıklarını düşünen kişilere Kime/Nereye şikayette bulunabilir?

Kişiler, doğrudan Çalışma Bakanlığına veya sendikalarına şikayette bulunabilir. İkinci durumda, sendika Bakanlıktan bir soruşturma talep eder.

Türkiye'de asgari ücret oranı yılın hangi ayında revize edilir?

Hükümet, her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde bir sonraki 6 aya ilişkin yeni maaşları ilan eder.

loading...